Asbesttag: Få priser og tilbud på bortskaffelse samt råd til opgaven

Eternittag er blandt en af de mest udbredte tagtyper i Danmark, og i sin tid indeholdt eternittag det kræftfremkaldende stof asbest. Hvis du har et ældre eternittag, er der således stor sandsynlighed for, at taget er asbestholdigt. Asbest er ikke farligt med mindre man kommer i direkte berøring med det.

Det betyder, at der bør tages en række forholdsregler og at en fagperson bør nedtage og bortskaffe asbesttaget, når taget skal udskiftes. Nedenfor kan du læse mere om priser, tilbud og regler på området samt muligheden for at bygge ståltag ovenpå det gamle asbesttag.

Hvad koster det at få fjernet asbesttag?

Fjernelse og bortskaffelse af asbesttag inkluderes typisk i den samlede pris ved montering af nyt tag. Derudover vil prisen bl.a. afhænge af:

 • Om der skal etableres nyt undertag
 • Om tagkonstruktionen forstærkes (foretages typisk hvis der skiftes til en ny og tungere tagtype)
 • Om tilbuddet også skal inkluderer etablering af nyt tag

Nedenfor finder du prisestimater for et nyt tag. Bemærk dog, at prisen vil være forbundet med en vis usikkerhed, da den endelige pris vil afhænge af en række faktorer. Hvis du vil have et mere præcist og retvisende billede af prisen, anbefaler vi, at du indhenter tilbud ved at udfylde formularen til 3byggetilbud.dk øverst på denne side.

Prisen for udelukkende at få fjernet og bortskaffet et asbesttag – det vil sige uden etablering af nyt tag, uden forstærkning af tagkonstruktionen mv. – vil typisk ligge mellem 150-200 DKK per kvadratmeter. For et 100 m2 asbestholdigt tag skal man således regne med en pris på mellem 15.000-20.000 DKK for bortskaffelsen. Det svarer til cirka to arbejdsdage for to håndværkere.

Som sagt inkluderer ovenstående priser udelukkende fjernelse og bortskaffelse af asbesttaget. Hvis du også ønsker tilbud på nyt eternittag, kan du prøve vores prisberegner for eternittag her.

Bestil 3 gratis tilbud på nedtagning af asbesttag

Generelle prisestimater for nedtagning af asbestholdigt tag er forbundet med usikkerhed, da priserne afhænger af en række faktorer. Hvis du vil have et præcist estimat, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk.

3byggetilbud har siden år 2000 formidlet over 400.000 byggeopgaver og er således en af de største formidlere af byggetilbud i Danmark. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige tagfirmaer. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Tilbud i hele landet
 • 100% uforpligtende
 • Hurtigt svar

Videoen nedenfor illustrerer, hvordan 3byggetilbud fungerer:

Tjek om dit tag har asbest på 5 minutter

Ingen eternitplader indeholder i dag asbest. Til gengæld er mange eternittage fra før 1988 asbestholdige. Du kan selv bruge nedenstående tommelfingerregler for hurtigt selv at vurdere, om dit eternittag er asbestholdigt, og om du derfor bør tage særlige forholdsregler ved bortskaffelse:

 • Eternit fra før 1984 indeholder altid asbest.
 • Eternit fra 1984-88 kan indeholde asbest.
 • Eternit produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Vil du være endnu mere sikker på om hvorvidt der er asbest i dit tag, kan du tjekke oversiden af tagpladerne. Her vil der ofte være trykt et 5-10 cifret tal. Hvis det første tal i talrækken er 4 eller 5 er tagbelægningen fremstillet uden asbest. Er det første tal derimod 0 eller 1, indeholder pladen asbest.

Der gælder dog nogle undtagelser, ligesom tallene kan være utydelige på grund af slidtage. Nogle plader er sågar helt uden tal. Som udgangspunkt er ovenstående oversigt med årstal derfor en god tommelfingerregel. Hvis man vil være på den helt sikre side, bør man få en tagekspert til at tjekke taget.

Nyt ståltag ovenpå det eksisterende asbesttag kan være en god løsning

Det kan i visse tilfælde give mening at benytte det gamle asbesttag som undertag til et nyt ståltag. Her benytter man ståltag (Decra, Metrotile eller Profilmetal), da det er en let tagtype, som kan bæres af det underlæggende asbesttag. En løsning med ståltag ovenpå det eksisterende asbesttag har både sine fordele og ulemper. Du kan læse mere om nyt tag ovenpå asbesttag i vores artikel her.

Fordelen er, at det er den billigste løsning. Som det fremgår af nedenstående tabel, skal man forvente en pris på kun 700-750 DKK per m2 for at få lagt nyt ståltag ovenpå det eksisterende asbesttag, mens det for et helt nyt eternittag nemt kan komme til at koste adskillige tusinde kroner for fjernelse og etablering af nyt eternittag.

StåltagtypePris per m2 inkl. montering og moms men ekskl. tillægsudstyr
Decra (Aerodek) ståltag750 DKK per m2
Metrotile ståltag726 DKK per m2
Profilmetal ståltag712 DKK per m2

Ulempen ved nyt ståltag ovenpå det eksisterende asbesttag er, at manglende tilsyn med skader og utætheder i det eksisterende asbesttag kan føre til fremtidige skader. Det kan være dyrere at få udbedret disse skader, når der lagt ståltag ovenpå. Derfor er det vigtigt, at asbesttaget tilses grundigt, før det nye ståltag monteres.

En anden ulempe er, at det i fremtiden kan blive et lovkrav helt at fjerne asbesttaget. I 2019 vedtog Holland en lov om, at alle asbesttage skal være fjernet senest i 2024 grundet sundhedsfaren. Man kunne forestille sig, at EU kommer med et direktiv som vil kræve noget lignende blandt medlemslandende. Eller at det danske Folketing vedtager en lignende lov som Hollands. Hvis det bliver en realitet i Danmark, at alle asbestholdige tag i Danmark skal fjernes inden et givent årstal, og man har lagt ståltag ovenpå det eksisterende asbestholdige eternittag, betyder det, at hele taget skal brydes op igen. Det vil i så fald være dyrt.

Gives der håndværkerfradrag for fjernelse af asbesttag?

Der gives desværre ikke fradrag for nedtagning og bortskaffelse af asbesttag. Dog gives der håndværkerfradrag for visse energibesparende renoveringer såsom loft- og efterisolering, nye ovenlysvinduer, etablering af solcelleanlæg samt renovering af skorstenen.

Du kan se den komplette liste med fradrag i vores artikel her.

Må man godt selv fjerne asbesttag?

Man må i princippet gerne selv fjerne og bortskaffe asbesttaget. Dog bør du være opmærksom på, at asbest er kræftfremkaldende, og at du bør derfor tage en række forholdsregler og orientere dig i Arbejdstilsynets At-vejledning C.2.2-2 vedr. asbest. I de fleste tilfælde anbefaler vi derfor, at du lader en fagmand om at fjerne asbesttaget.

Reglerne i Arbejdstilsynets vejledning er omfattende og inkluderer f.eks., at:

 • Personer under 18 år ikke må arbejde med asbesttag.
 • Hver enkelt enternitplade skal skrues fri og tages ned i hel tilstand. Pladerne må ikke smides ned fra taget, over i spande på taget eller skæres over. Det skyldes, at pladerne i så fald går i stykker, som frigiver asbestfibrene til omgivelserne. Hvis det ikke er muligt at frigøre pladerne uden at skære dem i stykker, bør du overlade arbejdet til fagfolk.
 • Du skal iføre dig særligt arbejdstøj, herunder asbestdragt, maske og handsker, mens du arbejder med asbestpladerne.
 • Hvis dele af asbestpladerne er knækkede, skal de fugtes og lægges i to lag klare plastiksække markeret med ASBEST. Det skal foregå oppe på taget, så der ikke sker spredning af asbestfibrene.

Du kan læse om alle reglerne i Arbejdstilsynets AT-vejledning C.2.2-2 vedr. asbest her.

Som det fremgår, er der en lang række forholdsregler, som man skal tage, inden man som privatperson selv bortskaffer sit asbesttag. Hvis du ikke har erfaring fra lignende opgaver tidligere, fraråder vi, du selv begiver dig ud i opgaven. Dels er det en omfattende opgave med mange retningslinjer, dels er der sundhedsrisiko forbundet med opgaven og dels kan du risikere at sprede kræftfremkaldende asbestfibre omkring din bolig.

Må jeg køre asbest på genbrugsplads som privatperson?

Når du som privatperson fjerner og bortskaffer asbesttag skal du desuden være opmærksom på, at der er en række begrænsninger for hvordan og hvor meget asbestaffald, du må aflevere på genbrugspladsen.

Sørg derfor altid for at spørge på genbrugsstationen, hvor meget asbestaffald du må aflevere, og hvilke regler der gælder for indpakning af affaldet. Ved visse genbrugspladser vil du blive henvist til et særligt miljøcenter for bortskaffelsen af asbestaffaldet.

Må man rense og male taget, hvis der er asbest i?

Man må gerne rense og male tag med asbest. Dog har Arbejdstilsynet en række regler for, hvordan man må arbejde med rens og maling af tag med asbest:

 • Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt, men Arbejdstilsynet kan give dispensation i enkelte tilfælde.
 • Man må som gerne rense det asbestholdige tag med en blød svamp og svag vandstråle (fx fra vandslangen).
 • Udstyr som anvendes ved en afrensning af asbestholdige tag skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Ligeledes skal arbejdstøj mv. være godkendt af Arbejdstilsynet.

Du kan læse alle regler for, hvordan man må arbejde med asbestholdige tag i Arbejdstilsynets vejledning her eller læse mere i vores artikel om rens og maling af tag her.

Vurder denne artikel
[Antal stemmer: 0 Gennemsnit: 0]

Leave a Comment