Nyt tag og håndværkerfradrag: Komplet liste med fradrag (2021)

Den 6. december 2020 blev finansloven for 2021 vedtaget, og det har bl.a. betydet lempelser for BoligJobordningen. Men hvad betyder det konkret for, hvad der gives fradrag for ved en tagrenovering?

I denne artikel finder du en komplet liste med de dele af tagrenoveringen, som der gives fradrag for, guide til, hvordan man sparer flest penge på tagrenoveringen samt vejledning til, hvordan man søger om fradrag.

Bestil 3 gratis tilbud nyt tag

Generelle estimater for prisen på et nyt tag er forbundet med usikkerhed, da priserne afhænger af en række faktorer. Hvis du vil have et præcist estimat for udskiftningen af taget, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk. 3byggetilbud har siden år 2000 formidlet over 400.000 byggeopgaver og er således en af de største formidlere af byggetilbud i Danmark. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige tagfirmaer på nyt tag. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Tilbud i hele landet
 • 100% uforpligtende
 • Hurtigt svar

Videoen nedenfor illustrerer, hvordan 3byggetilbud fungerer:

Ændringer i håndværkerfradraget ved finansloven 2021

Den 6. december 2020 blev finansloven for 2021 vedtaget, og det har bl.a. betydet lempelser for BoligJobordning (kilde: FM.dk). Konkret betyder det, at håndværkerfradraget fordobles i 2021 (fra 12.500 DKK til 25.000 DKK), mens servicefradraget firdobles (fra 6.200 DKK til 25.000) sammenlignet med BoligJobordningen for 2020.

Hvis din husstand fx består af to voksne personer over 18, vil det betyde, at det samlede håndværkerfradrag for 2021 er 50.000 DKK (25.000 DKK * 2 personer). Tilsvarende vil det samlede servicefradrag for to personer over 18 i 2021 være 50.000 DKK (25.000 DKK * 2 personer).

Sammenlignet med 2020 er det således en væsentlig forøgelse af både håndværkerfradraget og servicefradraget. I 2020 lå håndværkerfradraget og servicefradraget på hhv. 12.500 DKK og 6.200 DKK.

Bemærk, at håndværkerfradraget og servicefradraget for 2022 bliver reduceret til det samme fradrag som for 2020 – altså hhv. 12.500 DKK og 6.200 DKK. Det gælder altså om at få lavet tagforbedringerne i 2021, hvis du vil have det fulde fradrag!

Se fradraget for personer over 18 i de forskellige årstal:

ÅrtalHåndværkerfradrag (håndværksydelser)Servicefradrag (rengøring, vinduespudsning mv.)
201812.000 DKK6.000 DKK
201912.200 DKK6.100 DKK
202012.500 DKK6.200 DKK
202125.000 DKK25.000 DKK
202212.500 DKK6.200 DKK

Hvad gives der håndværkerfradrag for ved tagrenovering?

Når du skal have nyt tag, er der en række ting, som der gives fradrag for. Men der er også en række ting, som som der ikke gives fradrag for. Følgende gives der fradrag for:

Isolering

Der gives fradrag for arbejdsløn i forbindelse med efterisolering og loftisolering. Det betyder, at der gives fradrag for følgende inklusive moms:

 • Arbejdsløn til fjernelse af gammel isolering.
 • Arbejdsløn for arbejdet med selve isoleringen og dampspærren.
 • Arbejdsløn til kørsel af nyt og gammelt isoleringsmateriale.

Der gives i forbindelse med efterisolering og loftisolering IKKE fradrag for følgende:

 • Der gives IKKE fradrag for nogen materialer (dvs. isoleringsruller får man fx ikke fradrag for).
 • Der gives IKKE fradrag for nedtagning og fjernelse af det gamle tag og/eller undertag. Ej heller gives der fradrag for hverken materialer eller arbejdsløn i forbindelse med lægning af nyt tag og undertag. Dog gives der fradrag for arbejdstimer i forbindelse med åbning med henblik på at lægge isolering ind i taget – fx gives der fradrag for arbejdstimer for at fjerne 10 tagsten for at det er muligt at lægge isolering ind.
 • Der er IKKE fradrag for etablering af gangbro.

Du kan læse hele vores artikel om efterisolering og loftisolering her.

Ovenlysvinduer

Ovenlysvindue skråt tag

Tagvinduer bliver ikke direkte beskrevet i SKATs oplysninger vedrørende fradrag men hører under begrebet vinduer.

Fradraget for ovenlysvinduer og tagvinduer omfatter arbejdsløn for:

 • Nye ruder og vinduer (tagvinduer) og forsatsvinduer.
 • Nye terrassedøre 
 • Franske altandøre

Fradraget kan ikke benyttes, hvis der skal laves nye vindueshuller. Det betyder, at hvis du ikke i forvejen har ovenlysvinduer i taget, kan du ikke få håndværkerfradrag for arbejdslønnen for indsættelse af nye ovenlysvinduer. Håndværkerfradraget dækker således kun udskiftning af ovenlysvinduer/tagvinduer og ikke indsættelse af nye ovenlysvinduer/tagvinduer.

Du kan læse hele vores artikel om ovenlysvinduer her.

Solceller

Man kan få fradrag for arbejdslønnen på solfangere og solceller til:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere.
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.
 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder.
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Etablering af stikledning.

Fradraget omfatter ikke arbejde på solcelleanlæg, hvis der også modtages tilskud i form af offentlig driftsstøtte til anlægget.

Fradraget omfatter ikke reparation eller udskiftning af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler.

Du kan læse hele vores artikel om solcelletag her.

Skorsten

Man kan få håndværkerfradrag for dele af arbejdslønnen til renovering af skorsten. Det drejer sig om følgende dele af skorstensrenoveringen: 

 • Indsættelse af isolerende foring. 
 • Skal have indsat et filter.
 • Skal have monteret en røgsuger
 • Din skorstens højde skal ændres

Man kan ikke få fradrag for arbejdslønnen til nedtagning af den gamle skorsten.

Nyt tag til garage og carport

Der gives fradrag for udskiftning af taget til garagen eller carporten, hvis tagkonstruktionen er en del af selve boligen. I praksis betyder det, at garagen eller carporten skal dele ydermur med resten af boligen, for at man kan få fradrag.

Det anbefales, at man kontakter Skattestyrelsen ved grænsetilfælde. Læs hele vores artikel om nyt tag til garagen her.

Udskiftning af tag

Der gives som udgangspunkt ikke fradrag for arbejdstimer i forbindelse med udskiftning af taget uanset tagbelægning.

Sådan skal fakturaen for håndværkerfradrag udformes

For at du kan få håndværkerfradrag for arbejdet skal du sikre dig, at fakturaen lever op til kravene. Først og fremmest er det vigtigt, at det på fakturaen er let at identificere leverandøren af arbejdet. Dernæst skal der på fakturaen være en skarp opdeling på fakturaen mellem arbejdsløn og materialer, da det kun er arbejdslønnen – og ikke materialer – der gives håndværkerfradrag for.

 • Fakturaen skal leve op til følgende krav:
 • Entydig angivelse af sælger/leverandør som leverer arbejde
 • CVR-nummer (firma) eller CPR-nummer (privatperson), skal anføres på fakturaen
 • En angivelse af det arbejde som er udført, samt pris
 • En skarp opdeling mellem udgifter til materialer og løn

Arbejdet skal være betalt senest i februar i året efter arbejdets udførsel. Det er desuden vigtigt, at arbejdsopgaven er klart defineret i fakturaen. Jo mere specifik du er her, desto mindre er risikoen for, at du ikke får fradrag.

Se eksempel på en faktura egnet til håndværkerfradrag nedenfor. Bemærk, at leverandør samt køber er tydeligt anført, samt at der er skarp opdeling mellem udgifter til løn og udgifter:

Eksempel på faktura til håndværkerfradrag

Husk at betale med bankoverførsel

Når du betaler for ydelsen, som du vil have fradrag for, er det vigtigt, at betalingen kan dokumenteres. Derfor er det meget vigtigt, at du ikke betaler kontant. Betalingen skal nemlig kunne dokumenteres, og derfor skal du betale via bankoverførsel. Betaler du kontant, vil du nemlig have svært ved at bevise, at transaktionen har fundet sted.

Sådan indberetter du håndværkerfradrag

 1. Gå ind på Skat.dk og log på med NemID.
 2. Ret årsopgørelsen og indberet håndværkerfradraget (i rubrik 460).
 3. Tryk på lommeregneren, og følg vejledningen.
 4. Beløbet bliver automatisk overført til din årsopgørelse for 2020/2021.
Vurder denne artikel
[Antal stemmer: 2 Gennemsnit: 3.5]

6 thoughts on “Nyt tag og håndværkerfradrag: Komplet liste med fradrag (2021)”

 1. Er i tvivl om opsætning af vindstopplader kan udløse håndværkerfradrag?

  Vi har fået udskiftet træ til fibercement på gavle, stern og vindskeder – vi mener ikke dette er omfattet af håndværkerfradrag?

  Reply
  • Hej Gert

   Det er min klare opfattelse, at vindstopplader bør være omfattet håndværkerfradraget. Jeg vil dog anbefale, at du tager kontakt til Skattestyrelsen for en endelig bekræftelse. Du kan kontakte Skattestyrelsen på telefon 72 22 28 28 (mandag 9-17, tirsdag-torsdag 9-16, fredag 9-14) eller læse mere her https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759 .

   Bh Tagtjekker.dk

   Reply
 2. Hej

  Jeg er i tvivl om understrygning af taget – herunder fjernelse af det gamle mørtel, hvorefter der påny understryges og evt. skiftes et par teglsten er omfattet af håndværkerfradraget?

  Mvh Mette

  Reply
  • Hej Mette

   Uden at lægge hovedet på blokken vil mit bedste bud være, at understrygning af taget ikke er omfattet af håndværkerfradraget, da denne opgave hverken er energibesparende eller klimasikrende.

   Energibesparende opgaver omfatter renoveringer, som er energibesparende (f.eks. loftisolering, hulmursisolering mv.), mens klimasikrende typisk omfatter omfangsdræn, faskine el.lign.

   Jeg vil dog anbefale, at du tager kontakt til Skattestyrelsen for en endelig bekræftelse. Du kan kontakte Skattestyrelsen på telefon 72 22 28 28 (mandag 9-17, tirsdag-torsdag 9-16, fredag 9-14) eller læse mere her https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759 . Læs eventuelt også vores artikel om understrygning her: http://isoleringspriser.dk/understrygning/ .

   Bh Tagtjekker.dk

   Reply
 3. Vi har fået nyt tag i 2021 og jeg kan læse at vi ikke kan få håndværkerfradrag for arbejdslønnen ifm. udskiftningen. Vi har dog også fået isat ovenlysvinduer og efterisoleret omkring skorsten og andre steder. Er der fradrag for isættelse af nye ovenlysvinduer eller er det kun udskiftning? og hvor meget skal isoleringen fylde før der er fradrag for denne del?

  slutteligt – hvad er baggrunden for at håndværker fradraget ikke gælder udskiftning af tag?

  Reply
  • Hej Rikke

   Håndværkerfradraget for ovenlysvinduer omfatter desværre kun udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer og omfatter altså ikke nye ovenlysvinduer, hvor der ikke før har været ovenlysvinduer.

   Efterisolering af skorstenen er til gengæld omfattet af håndværkerfradraget, ligesom alt andet arbejdsløn i forbindelse med håndværkerfradraget er omfattet af håndværkerfradraget.

   Baggrunden for at udskiftning af taget ikke er omfattet af håndværkerfradraget er, at BoligJobordningen tilgodeser energirenoveringer og klimatilpasning af boligen. Politisk er fradraget altså tiltænkt den grønne omstilling. En tagrenovering er ikke i sig selv hverken en energirenovering eller klimatilpasning, selvom dele af tagrenoveringen – f.eks. efterisolering – er. Og det er netop de energirenoverende dele af tagrenoveringen, som er omfattet af håndværkerfradraget.

   Håber det gav svar, ellers er du velkommen til at vende tilbage. Du kan eventuelt også tage kontakt til Skattestyrelsen, hvis der er andet du er i tvivl om.

   Bh Tagtjekker.dk

   Reply

Leave a Comment